Dziś mija termin zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego dla Spółki z o.o. za rok obrotowy 2020.

Czas zatem na odbycie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników [ZZW].

Sprawozdanie finansowe spółki za 2020 rok, po przedłużeniu terminów należy zatwierdzić na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, najpóźniej na dzień 30 września 2021 r.

Przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinien obejmować:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2020 r.
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok
  • podjęcie uchwały o podziale/przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty za rok 2020
  • podjęcie uchwały o udzieleniu członkom zarządu Spółki absolutorium za rok 2020 [dotyczy to wszystkich członków zarządu spółki].

Sprawozdanie Finansowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami [w tym ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2020] składamy do KRS w terminie najpóźniej 15 dni od odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie Finansowe, zatem nie później niż 15 października 2021 roku.

Sprawozdanie Finansowe podpisuje elektronicznie osoba, która prowadzi księgi rachunkowe Spółki [zwykle księgowa] i wszyscy członkowie zarządu [aktualnego na dzień podpisania].

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest jednym z elementów Sprawozdania Finansowego [SF], którego sporządzenie co do zasady wynika z Ustawy o Rachunkowości. Zgodnie z tą ustawą prezentowane są w nim istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki, w tym ocena efektów wypracowanych przez spółkę oraz określenie elementów ryzyka i opis zagrożeń.

O tym, co dokładnie powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działalności firmy, można przeczytać w art. 49 Ustawy o rachunkowości.

Podsumowuje ono działalność firmy w kończącym się roku podatkowym oraz podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

Sprawozdania z działalności Spółki nie podpisuje osoba, która prowadzi księgi rachunkowe firmy [zwykle księgowa], choć zazwyczaj uczestniczy w jego opracowaniu.

Przygotowałam przykładowy prosty wzór Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy jako bazę do sporządzenia własnego sprawozdania w zależności od indywidualnych potrzeb. Więc, jeśli jeszcze nie zostało przygotowane, to wzór możesz pobrać bezpłatnie TUTAJ.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące zwoływania zgromadzeń, podejmowania uchwał, czy też składania Sprawozdań Finansowych lub potrzebujesz indywidualnej pomocy, to zapraszam Cię do kontaktu – pisz do mnie śmiało!

Tymczasem życzę owocnej lektury!

Ps. Jeśli treści wpisów są dla Ciebie interesujące, zapisz się na newsletter, a nie przegapisz nowych wpisów, które same wpadną na Twoją skrzynkę e-mail.