Pomoc Online

Umowy & Pisma w biznesie

Pomoc Online

Kompleksowa obsługa Przedsiębiorców, Spółek oraz Fundacji.

Kieruję się dewizą, że Umowy piszemy zawsze na „złe czasy” i wprowadzam ją w życie.

Wiele razy ta zasada okazała się jedyną słuszną.

Umowy zawierane między przedsiębiorcami pomagają regulować wzajemne stosunki biznesowe. Niestety ich zapisy mogą także stanowić przyczynę sporów. Stąd też tak ważne jest odpowiednie wynegocjowanie ich treści oraz zapisanie uzgodnionych warunków w sposób nie tylko zgodny z przepisami prawa, ale również mając na celu ochronę interesów obu stron.

Warto więc zadbać o to, aby dopasować zapisy umowy, którą  przecież później trzeba należycie wykonać! 

Z mojego doświadczenia wynika, że najwięcej problemów rodzą umowy przygotowane już „z góry” przez kontrahenta, bo nie łatwo negocjować ich zapisy nie znając możliwych sposobów zabezpieczeń.

Pamiętaj, że każdą umowę ZANIM podpiszesz – możesz i musisz PRZECZYTAĆ, w razie jakichkolwiek wątpliwości DOPYTAĆ a ustalenia, których brakuje DOPISAĆ!

Z moją pomocą nie tylko dostosujesz zapisy umowy do indywidualnych potrzeb, ale też nauczysz się je negocjować! Już nigdy nie użyjesz sformułowania, że „to jest wzorzec umowy i nie będą chcieli negocjować zapisów”.

Przeprowadzę dla Ciebie analizę umowy lub przygotuję nową dopasowaną do Twoich konkretnych potrzeb!

Codziennie możesz liczyć na moją pomoc i wsparcie!

  • w przygotowaniu wszelkich umów w obrocie gospodarczym [z uwzględnieniem zapisów, które przygotowywana umowa powinna regulować oraz treści pozwalających zabezpieczyć interesy obu stron],
  • w analizie już przygotowanych umów przez kontrahenta [weryfikacja potencjalnych zagrożeń i wskazanie optymalnych zapisów umowy],
  • przy negocjacji umów w obrocie gospodarczym [z naciskiem na zamieszczenie zapisów kluczowych z biznesowego punktu widzenia],
  • w analizie zawartych już kontraktów i umów [weryfikuję, czy strony należycie wywiązują się z zawartych w nich postanowień],
  • w przygotowaniu wzorów dokumentów oraz pism niezbędnych w codziennym prowadzeniu biznesu [w tym również pism urzędowych: US, ZUS i Sąd, a także reklamacje, zwroty, skargi, itp.]. 

Jeśli właśnie stoisz przed wyzwaniem przygotowywania, zredagowania lub wynegocjowania zapisów umowy, to jest to najlepszy moment, żebym mogła Cię w tym wesprzeć.