Pomoc Online

Rejestracja Spółek Kapitałowych & Fundacji w KRS

Pomoc Online

Kompleksowa obsługa Przedsiębiorców, Spółek oraz Fundacji.

Zasada, że nieznajomość prawa szkodzi jest jedną z podstawowych zasad prawa.

W praktyce oznacza ona, że nikt nie może podnosić, iż zachował się niezgodnie z normą prawa dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu.

Co więcej, prawo jest bardziej surowe dla przedsiębiorców, niż dla podmiotów nieprofesjonalnych. Dlatego warto, aby obecni lub przyszli wspólnicy i członkowie zarządu spółek mieli świadomość Swoich praw oraz obowiązków na nich ciążących w związku z posiadanymi udziałami lub pełnionymi funkcjami w zarządzie.

Z moją pomocą nie tylko szybko i sprawnie zarejestrujesz spółkę lub fundację, ale też zdobędziesz umiejętność zgodnego z przepisami jej rozwijania! Świadomość, że już zawsze możesz mieć wsparcie i odpowiedzi na pytania w jednym miejscu jest dość kusząca, więc skorzystaj.

Pamiętaj, że nie wystarczy sam pomysł na biznes, potrzebujesz również wsparcia w codziennych działaniach, aby móc spać spokojnie wiedząc, że nie zaskoczy Cię jutro!

Przeprowadzę Cię przez cały proces zakładania biznesu i pomogę w jego legalnym rozwijaniu krok po kroku. Teraz Ty możesz skorzystać z praktycznej wiedzy, którą zdobywałam latami!

Codziennie możesz liczyć na moją pomoc i wsparcie!

  • w tworzeniu spółek kapitałowych, fundacji oraz innych podmiotów [przygotowanie umów spółek, statutów stowarzyszeń i fundacji itp.],
  • w obsłudze postępowań rejestrowych w KRS [zarówno przy rejestracji nowych podmiotów, jak i przy zgłaszaniu zmian danych we właściwych rejestrach],
  • przy sporządzaniu dokumentacji z zakresu prawa spółek handlowych [m.in. projekty uchwał zgromadzenia wspólników i zarządu, protokołów ze zgromadzenia wspólników i zarządu, sprawozdań z działalności, itp.],
  • przy rozwiązaniu lub likwidacji podmiotów,
  • w postępowaniach przed KRS [zarówno przymuszających, jak i zainicjowanych przez wnioskodawcę]. 

Jeśli właśnie stoisz przed wyzwaniem zarejestrowania czy zgłoszenia zmian w spółce lub fundacji, to jest to najlepszy moment, żebym mogła Cię w tym wesprzeć.