Wynagrodzenie wspólników za prace świadczone na rzecz Spółki z o.o., czyli o co chodzi z tym art. 176 k.s.h

O wynagrodzeniu wspólników za powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz Spółki, które zostały uregulowane w art. 176 Kodeksu spółek handlowych pisałam już wstępnie we wpisie Czy Spółka z o.o. jest lekiem na Nowy Ład, który znajdziesz TUTAJ.

Natomiast, aby odpowiedzieć na powtarzające się pytanie czy Spółka z o.o. jest dobrym rozwiązaniem dla Ciebie przygotowałam bezpłatne opracowanie, które możesz pobrać TUTAJ.

Praktyczne zastosowanie art. 176 k.s.h.

Dzisiaj chcę się pochylić nad praktycznym zastosowaniem art 176 k.s.h., gdzie poprzez zawarcie odpowiednich zapisów w Umowie Spółki na wspólnika zostaje nałożony obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

To rozwiązanie będzie możliwe / optymalne, jeżeli:

1. umieścisz odpowiednie zapisy o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych w Umowie Spółki, gdzie określisz ich rodzaj oraz zakres [co wyklucza rejestrację Spółki przez S24, a w przypadku Spółek już zarejestrowanych zachodzi konieczność zmiany Umowy Spółki przez Notariuszem];

2. wspólnik, którego te zapisy dotyczą, faktycznie będzie wykonywał odpowiednio zapisane świadczenia na rzecz Spółki [co pozwoli uniknąć zakwestionowania ich przez organy kontroli jako pozorne];

3. zakres tych świadczeń nie będzie pokrywał się z zakresem ewentualnych prac wynikających z obejmowania przez wspólnika również funkcji w zarządzie Spółki [niezależnie od tego, czy wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie powołania, czy też na podstawie umowy o pracę];

4. wynagrodzenie za te świadczenia nie będzie przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie [realnych cen rynkowych].

  Co może być przedmiotem takich świadczeń, czyli odpowiedź na najczęściej zadawane pytanie z prośbą o przykłady.

  Otóż przedmiotem powtarzających się świadczeń niepieniężnych mogą być zarówno różnego rodzaju usługi, jak i dostawy towarów, które wykonywane przez wspólnika mają charakter powtarzalny.

  Tak więc przedmiotem wykonywanych przez wspólnika usług mogą być przykładowo:

  – usługi szkoleniowe,
  – usługi doradcze,
  – prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  – wystawianie faktur,
  – czynności konsultacyjne,
  – zarządzanie rozliczeniami,
  – wykonywaniem tłumaczeń,
  – usługi prawne i wiele innych.

  Co ważne świadczenia niepieniężne muszą być realizowane w sposób powtarzający się z jednoczesnych określeniem okresu ich powtarzalności, np.: co tydzień, miesięcznie, kwartalnie.

  Jakie są zasady opodatkowania wynagrodzenia z art. 176 k.s.h.?

  Wynagrodzenie wspólnika, który wykonuje powtarzające się świadczenie niepieniężne na rzecz Spółki objęte jest opodatkowaniem dochodów z innym źródeł na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  • Obowiązek podatkowy spoczywa więc wyłącznie na wspólniku.
  • Spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego rodzaju wynagrodzenia.
  • Oznacza to brak podwójnego opodatkowania.

  Mówiąc prościej to Wspólnik w swoim zeznaniu rocznym wykazuje otrzymane wynagrodzenie, które następnie podlega opodatkowaniu wraz z innymi uzyskanymi przez niego dochodami w roku podatkowym.

  W związku z powtarzającymi się prośbami od klientów, którym miałam przyjemność przygotowywać odpowiednie zapisy do zmiany Umowy Spółki, o wyjaśnienie zasad rozliczania powtarzających się świadczeń niepieniężnych, poprosiłam księgową, będącą jednocześnie Członkiem i Założycielem „Krajowej Izby Biur rachunkowych” o pochylenie się nad tematem dokonywania tychże rozliczeń.

  Dorota Zakrzewska – Prezes Zarządu oraz Dyrektor działu księgowego w Family Company D.R.Zakrzewscy sp. z o.o. w prosty sposób wyjaśnia zagadnienie sposobu rozliczania świadczeń z art. 176 k.s.h. na rzecz Spółki we wpisie na swoim blogu, który możesz przeczytać TUTAJ.

  Czy wynagrodzenia z art. 176 k.s.h. podlega ZUS?

  Wypłata wynagrodzenia wspólnikowi z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie stanowi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, czy też ubezpieczenie zdrowotne.

  Inaczej mówiąc, ani Spółka ani wspólnik nie są zobowiązani do odprowadzania składek ZUS od wypłaconego wynagrodzenia z tego tytułu.

  Czy po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu wynagrodzenia z art. 176 k.s.h. będą oskładkowane 9% składką zdrowotną?

  Przepisy tzw. Polskiego Ładu, które będą obowiązywały od stycznia 2022 roku nie przewidują obowiązku odprowadzania od tego typu wynagrodzeń składki zdrowotnej, ani też składek na ubezpieczenie społeczne.

  W przeciwieństwie do pozostałych wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia Zarządu na podstawie umów o pracę, ale również pobieranego na zasadzie powołania.

  Dotychczas to właśnie forma wynagrodzenia członków zarządu na podstawie powołania służyła dotychczas przedsiębiorcom, którym nie zależało na tytule do ubezpieczenia.

  Zapis art. 176 k.s.h. odpowiednio zastosowany w poszczególnych przypadkach z powodzeniem posłuży do poradzenia sobie również ze składką zdrowotną.

  Jeżeli masz dodatkowe pytania odnośnie prowadzenia działalności w formie Spółki z o.o. lub sposobu jej rejestracji / możliwości dokonania zmian już zarejestrowanej Spółki – skontaktuj się ze mną i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, o której możesz poczytać TUTAJ.

  Z opinii osób, które skorzystały już z możliwości omówienia praktycznego wejścia w świat Spółek wiem, że takie rozmowy są dla Was bardzo ważne i niejednokrotnie pozwalają dostrzec w tej formie prowadzenia biznesu wiele korzyści.

  Tym bardziej, że wsparcie, którego udzielam nie ogranicza się jedynie do skierowania biznesu na odpowiednie tory. Dostarczam praktycznych wskazówek co do poszczególnych etapów oraz wielokrotnie realizuję je za Was, abyście mogli skupić się na tym, co lubicie, czyli zarabianiu.

  Tymczasem życzę owocnej lektury!

  Ps. Jeśli te treści są dla Ciebie interesujące, zapisz się na newsletter, a nie stracisz nowych wpisów o tematyce spółkowej, które same wpadną na Twoją skrzynkę e-mail.