Elektronizacja rejestru KRS – od 1 lipca 2021 roku przedsiębiorca dokona zmian wyłącznie elektronicznie.

Wszyscy wiedzieliśmy, że od 1 lipca 2021 r. czeka nas elektroniczny KRS.

Nikt jednak nie wie do końca, jak będzie to przebiegało, biorąc pod uwagę, że jest to już trzeci termin wejścia przepisów, a nie mamy innej możliwości, jak dokonać pierwszych zmian, żeby sprawdzić w praktyce funkcjonalność systemu, szczególnie jeśli chodzi o załączanie Aktów i dokumentów potwierdzonych notarialnie – gdzie wnioskodawca podaje jedynie numer dokumentów umieszczonych w Repozytorium.

Od 1 lipca 2021 r. – KRS wyłącznie elektronicznie

Właśnie od dnia 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające procedurę składania wniosków do KRS. Wszelkie wnioski, a także pisma do KRS będzie można składać wyłącznie elektronicznie. Dotyczy to również skarg, zażaleń i apelacji. Póki co, informatyzacja obejmuje postępowanie rejestrowe przed sądem I instancji.

Ważne:

  • korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a sądem rejestrowym także będzie prowadzona elektronicznie;
  • wszystkie wysyłane do KRS wnioski oraz dokumenty będą musiały zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP;
  • załączniki, które nie będą miały formy elektronicznej, będziecie musieli przesłać do KRS w formie papierowej w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku lub pisma w systemie teleinformatycznym;
  • opłaty wnoszone do KRS również będą wymagane wyłącznie elektronicznie wraz ze składanym wnioskiem;
  • wraz z wejściem w życie nowych zmian zostanie uruchomiony system wyposażony w formularze, które na bieżąco będą weryfikować poprawność wprowadzanych danych, w praktyce może to sprawić, że zmniejszy się ilość błędów w dokumentach oraz liczba odrzucanych wniosków (formularz będzie wskazywał błędy uzupełnienia i nie pozwoli złożyć wniosku z brakami).

Należy pamiętać, że w związku z wejściem w życie przepisów o elektronizacji KRS wnioski papierowe złożone do KRS po 30 czerwca nie wywołają zamierzonych skutków prawnych – nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy a KRS dokona ich zwrotu.

Pomysł elektronizacji KRS z założenia jest bardzo dobry, gdyby nie fakt, że …. no właśnie czekają nas zapewne awarie i błędy systemu, a dopiero złożenie kilku wniosków obejmujących różne zmiany pokaże nam, jak system sprawdzi się w praktyce.

Pierwsze wnioski do złożenia „po nowemu” przygotowane, więc do dzieła!

Jeśli stoisz właśnie przed złożeniem wniosku o zmiany i zastanawiasz się jak się do tego zabrać lub masz pytania dotyczące samej procedury składania wniosku, to zapraszam Cię do kontaktu. Możesz wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy lub e-mail.